Tax Solidarity

How can we make European Union solidary again?

Podcasts

Piotr Arak

PL:

Nazywam się Paweł Jabłoński i jestem Wiceministrem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę wam dziś opowiedzieć o polskim podejściu do Unii Europejskiej w zakresie rozwiązań podatkowych. Przez długi czas Polska opowiadała się za tym, aby Unia Europejska, która odwołuje się do solidarności i spójności, zastosowała takie solidarne podejście również do podatków. Obecnie możemy zidentyfikować pewne problemy, poważne problemy, w odniesieniu do polityki podatkowej pojedynczych krajów członkowskich i całej Unii jako takiej. Każdego roku tracimy 170 miliardów euro. To więcej niż cały roczny budżet Unii Europejskiej. Suma ta wynika z procederu unikania podatków, możliwemu dzięki istnieniu rajów podatkowych, a także z braku transparentności przepływów podatkowych. Zauważyliśmy, że powstała zupełnie nowy rodzaj, gatunek rajów podatkowych. Widzimy również, że pewne kraje Unii Europejskiej stosują politykę podatkową, która nie jest solidarna z innymi państwami Unii. Mamy poważny problem z transparentnością, z przepływem podatków, mamy również poważny problem z wpływami z podatków na rynkach, w których podlegające opodatkowaniu zyski zostały wypracowane. To dlatego Polska, z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, stała się liderem dążącym do zmian w tej materii. Popieramy zmianę. Zmianę w polityce europejskiej, która w końcu skłoni państwa członkowskie do rozmów o podatkowym problemie. Jeżeli chcemy ambitnej Unii Europejskiej potrzebujemy zasobów, potrzebujemy pieniędzy, aby Unia mogła podjąć działania. Jeżeli pozwolimy sobie na stratę tych pieniędzy, nie będziemy w stanie stworzyć ambitnego projektu unijnego, a Polska wspiera dążenia Unii tak mocno, jak to tylko możliwe.

DE:

Ich bin Paweł Jabłonski, stellvertretender Außenminister der Republik Polen. Ich möchte euch heute die polnische Betrachtungsweise zur Besteuerung in der Europäischen Union erläutern. Polen hat seit langem dafür plädiert, dass die Europäische Union, die auf Solidarität und Zusammenhalt basiert, diese Betrachtungsweise auch auf das Thema Steuern anwendet. Gegenwärtig können wir bestimmte Probleme feststellen, die im Hinblick auf die Steuerpolitik einzelner Mitgliedstaaten und die gesamte Union einen großen Ausmaß haben. Dank Steuerhinterziehung, Steueroasen und mangelnder Transparenz bei den Steuerflüssen verlieren wir jedes Jahr 170 Milliarden Euro, was mehr als das jährliche europäische Budget ist. Wir sehen, dass es eine neue Generation von Steueroasen gibt. Anstelle dieser traditionellen Länder sehen wir auch, dass einige europäische Mitgliedstaaten eine Steuerpolitik betreiben, die anderen EU-Mitgliedstaaten gegenüber nicht solidarisch ist. Es gibt ein großes Problem mit der Transparenz, es gibt ein großes Problem mit dem Steuerfluss, es gibt auch ein großes Problem mit der steuerlichen Rentabilität in den Märkten, in denen der Gewinn erzielt wurde. Aus diesem Grund ist Polen, insbesondere Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, ein Vorläufer, der versucht diese Situation zu ändern. Wir unterstützen den Wandel, eine Änderung der europäischen Politik, die jedes Land darauf aufmerksam machen wird, sich nicht als ein Elefant in einem Porzellanlager zu benehmen. Wenn wir eine ehrgeizige Europäische Union wollen, brauchen wir Hilfe, wir brauchen Geld, damit die Europäische Union handeln kann. Wenn wir uns erlauben, dieses Geld zu verlieren, können wir kein ehrgeiziges EU-Projekt schaffen und Polen unterstützt nachdrücklich eine möglichst ehrgeizige Union.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.