Solidarni w podatkach

Jak możemy sprawić, by Europa znów była solidarna?

Podkasty

Paweł Jabłoński

Nazywam się Paweł Jabłoński i jestem Wiceministrem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę wam dziś opowiedzieć o polskim podejściu do Unii Europejskiej w zakresie rozwiązań podatkowych. Przez długi czas Polska opowiadała się za tym, aby Unia Europejska, która odwołuje się do solidarności i spójności, zastosowała takie solidarne podejście również do podatków. Obecnie możemy zidentyfikować pewne problemy, poważne problemy, w odniesieniu do polityki podatkowej pojedynczych krajów członkowskich i całej Unii jako takiej. Każdego roku tracimy 170 miliardów euro. To więcej niż cały roczny budżet Unii Europejskiej. Suma ta wynika z procederu unikania podatków, możliwemu dzięki istnieniu rajów podatkowych, a także z braku transparentności przepływów podatkowych. Zauważyliśmy, że powstała zupełnie nowy rodzaj, gatunek rajów podatkowych. Widzimy również, że pewne kraje Unii Europejskiej stosują politykę podatkową, która nie jest solidarna z innymi państwami Unii. Mamy poważny problem z transparentnością, z przepływem podatków, mamy również poważny problem z wpływami z podatków na rynkach, w których podlegające opodatkowaniu zyski zostały wypracowane. To dlatego Polska, z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, stała się liderem dążącym do zmian w tej materii. Popieramy zmianę. Zmianę w polityce europejskiej, która w końcu skłoni państwa członkowskie do rozmów o podatkowym problemie. Jeżeli chcemy ambitnej Unii Europejskiej potrzebujemy zasobów, potrzebujemy pieniędzy, aby Unia mogła podjąć działania. Jeżeli pozwolimy sobie na stratę tych pieniędzy, nie będziemy w stanie stworzyć ambitnego projektu unijnego, a Polska wspiera dążenia Unii tak mocno, jak to tylko możliwe.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.